Publicamos os cadros de xogo e  horarios do III Torneo Social Cluteca-Malca para este fin de semana. As reservas de pista para a práctica libre do tenis non poderán realizarse nas sesións coincidentes do Torneo, que terá preferencia.

Importante a máxima puntualidade no desenvolvemeto dos partidos e cumprimento da normativa en materia do COVID 19.

Cadros Torneo Social

Comments are closed.